Vpis 2023/24

Vpis je mogoč še samo v program predšolska glasbena vzgoja, glasbena in plesna pripravnica ter balet.

Kandidati se evidentirajo preko obrazca na spodnji povezavi:

https://www.eglasbenasola.si/applications_api/application/41


Predšolska glasbena vzgoja
• Starost učencev 5 let
• Brez predhodnega preizkusa glasbenih sposobnosti
• Program traja 1 leto, po zaključku se lahko učenci vključijo v program glasbena ali plesna pripravnica            • Na predšolski stopnji se znanje učencev ne ocenjuje. Učitelj v predšolski glasbeni vzgoji spremlja razvoj glasbenih sposobnosti učenca glede na cilje, ki so določeni z vzgojno-izobraževalnim programom
• Odkrivanje in razvijanje glasbene nadarjenosti
• Omogočanje osebnostnega razvoja učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvoja
• Vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije
Glasbena pripravnica
• Starost učencev 6 let (1. razred OŠ)
• Brez predhodnega preizkusa glasbenih sposobnosti                                                                                                        • Program glasbene pripravnice traja 1 leto, po zaključku se lahko učenci vključijo v program glasba na podlagi opravljenega sprejemnega preizkusa                                                                                                                      • V glasbeni pripravnici se znanje učencev ne ocenjuje. Učitelj v glasbeni pripravnici spremlja razvoj glasbenih sposobnosti učenca glede na cilje, ki so določeni z vzgojno-izobraževalnim programom
• Odkrivanje in razvijanje glasbene nadarjenosti
• Omogočanje osebnostnega razvoja učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvoja
• Vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi
Plesna pripravnica
• Starost učencev 6 let (1. razred OŠ)                                                                                                                                      • Starejši novinci (7 in 8 letni) se vpišejo v razred vrstnikov (3 razredi plesne pripravnice)
• Brez predhodnega preizkusa plesnih sposobnosti
• Odkrivanje in razvijanje plesne nadarjenosti
• Omogočanje osebnostnega razvoja učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvoja
• Vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi
Ples (balet)
• Starost učencev je praviloma devet (9) let.                                                                                                                        • Plesna nadarjenost oziroma razvitost elementarnih plesnih sposobnosti (posnemanje ritmičnih motivov) ter fizičnih dispozicij in zdravstvenega stanja se ugotavlja s sprejemnim preizkusom.
Glasba (inštrument in nauk o glasbi)
• Glasbena nadarjenost oziroma razvitost elementarnih glasbenih sposobnosti (izvedba pesmi po lastni izbiri, posnemanje ritmičnih in melodičnih motivov, razvitost glasbenega spomina), fizičnih dispozicij in zdravstvenega stanja se ugotavlja s sprejemnim preizkusom.
VIDEO PREDSTAVITVE INŠTRUMENTOV V RAZLIČNIH ZASEDBAH