Varstvo podatkov

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO PODATKOV

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali:

dr. KLEMEN POHAR

Telefonska številka: 031-352-669

e-naslov: dpo@narus.si