Varstvo podatkov

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO PODATKOV

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali:

FLORJAN REITER

Telefonska številka: 051-660-130

e-naslov: gs_ravne@siol.net