Začetek pouka

Po navodilih Ministrstva za izobraževanje in priporočilih NIJZ se 18.5.2020 začne pouk tudi na glasbenih šolah. Izvajal se bo pouk inštrumenta (individualni pouk) in skupinski pouk (nauk o glasbi, komorna igra). Pouk orkestrov se do konca šolskega leta ne bo izvajal.
Učitelji bodo učence seznanili z urniki in samozaščitnimi ter higienskimi navodili in priporočili.

Še nekaj splošnih navodil/pravil:
– v šoli ni zadrževanja,
– garderobe na hodnikih se ne uporabljajo,
– na pouk počakate na hodniku, v avli, na primerni razdalji od morebitnih drugih čakajočih, oz. učitelj pride po vas pred vhod,
– čimmanj se dotikate stvari, še posebej ograj na stopnišču.
Pred/po pouku vsakega učenca bodo učitelji prezračili učilnice, razkužili učne pripomočke in kljuke. Učitelji bodo ravnali samozaščitno. Otroci nad 12 let prihajajo v šolo z masko (pri samem pouku jih bo glede uporabe usmeril učitelj). Predlagamo tudi, da si učenci dobro umijejo roke pred in po pouku.

Prosimo starše, da pred začetkom pouka (do 17.5.2020) izpolnijo izjavo (glej spodaj) in jo pošljejo na naš elektronski naslov gs_ravne@siol.net ali jo predložijo učitelju pri pouku!!

Izjava staršev pred vstopom otroka v Glasbeno šolo Ravne na Koroškem