Javni nastopi 2018/19

Vsi nastopi se začnejo ob 18.30 uri.
OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

KULTURNI CENTER RAVNE 27. november 2018 – programski list
Organizatorja: Tatjana Sagernik Kovačič / Dušan Štriker
Sodelujoči učitelji: Đorđe Berak, Aleksander Kotnik, Renata Mirkac, Jože Mandl, Davorin Jevšnikar, Tina Kseneman, Samo Kolar, Janez Miklavžina, Melita Stropnik, Dušan Štriker
Umetniška sodelavka: Fia Selič, Petra Delopst, Staša Skarlovnik, Helena Buhvald Gorenšek
ŠPORTNA DVORANA OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA 9. december 2018
JAVNI NASTOP SIMFONIČNEGA ORKESTRA IN BALETNIH PLESALCEV
Organizator: Đorđe Berak
Sodelujoči učitelji: vsi učitelji godal, plesne pripravnice in baleta
KULTURNI CENTER RAVNE 29. januar 2019
JAVNI NASTOP PIHALCEV IN TEKMOVALCEV – programski list
Organizatorka: Nadja Rošer
Sodelujoči učitelji: vsi učitelji pihal, korepetitorji tekmovalcev
KULTURNI CENTER RAVNE 12. februar 2019 programski list
Organizator: Jože Mandl
Sodelujoči učitelji: Valerija Pisar, Marko Strmčnik, Jože Mandl, Anita Zadravec, Blaž Satler
Umetniške sodelavke: Staša Skarlovnik, Petra Delopst, Valentina Čas
KULTURNI CENTER RAVNE 12. marec 2019 programski list
Organizator: Gregor Kovačič
Sodelujoči učitelji: Renata Mirkac, Jerica Žgeč, Melita Stropnik, Nadja Rošer, Andrej Ofak
Umetniški sodelavki: Valentina Čas, Staša Skarlovnik
KULTURNI CENTER RAVNE 19. marec 2019 programski list
JAVNI NASTOP PIANISTOV
Organizatorka: Renata Mirkac
Sodelujoči učitelji: vsi učitelji klavirja
DVORANA GŠ RAVNE NA KOROŠKEM 23. april 2019 programski list
Organizator: Samo Kolar
Sodelujoči učitelji: vsi, ki še niso opravili nastopa do tega datuma
Umetniški sodelavci: glede na razporeditev korepeticij po učiteljih 2018/19
KULTURNI CENTER RAVNE NA KOROŠKEM 21. maj 2019
KONCERT ORKESTROV ŠOLE programski list
Organizator: Aleksander Kotnik
Sodelujoči učitelji: vsi
KULTURNI CENTER RAVNE maj 2019
NASTOP BALETNIH PLESALCEV
Organizatorka: Elena Cioatá
Sodelujoči učitelji: po dogovoru
KULTURNI CENTER RAVNE 4. junij 2019
NASTOP UČENCEV PRVIH RAZREDOV programski list
Organizatorka: Anita Zadravec
Sodelujoči učitelji: vsi učitelji 1. razredov pihal, trobil in tolkal
OBČINA PREVALJE

GLASBENA UČILNICA OSNOVNE ŠOLE 4. december 2018 – programski list
Organizatorka: Ela Skarlovnik
Sodelujoči učitelji: vsi učitelji oddelka
GLASBENA UČILNICA OSNOVNE ŠOLE 6. marec 2019 – programski list
Organizator: Marko Strmčnik
Sodelujoči učitelji: vsi učitelji oddelka
DRUŽBENI DOM PREVALJE 25. april 2019 programski list
ZAKLJUČNI KONCERT (sodelujejo otroci glasbene pripravnice)
Organizatorka: Renata Mirkac
Sodelujoči učitelji: vsi učitelji oddelka
OBČINA MEŽICA

GLASBENI DOM MEŽICA 11. december 2018 – programski list
Organizator: Marko Strmčnik
Sodelujoči učitelji: vsi učitelji oddelka
NARODNI DOM MEŽICA 14. maj 2019 programski list
ZAKLJUČNI KONCERT (sodelujejo otroci glasbene pripravnice)
Organizatorja: Janez Miklavžina, Helena Buhvald Gorenšek
Sodelujoči učitelji: vsi učitelji oddelka
OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM

KULTURNI DOM ČRNA NA KOROŠKEM 18. december 2018 Programski list
Organizatorka: Helena Buhvald Gorenšek
Sodelujoči učitelji: vsi učitelji oddelka
KULTURNI DOM ČRNA NA KOROŠKEM 8. maj 2019 programski list
Organizator: Dušan Štriker
Sodelujoči učitelji: vsi učitelji oddelka
OBČINA DRAVOGRAD

JEDILNICA OSNOVNE ŠOLE 3. december 2018 – programski list
Organizatorka: Polona Blaznik
Sodelujoči učitelji: vsi učitelji oddelka
JEDILNICA OSNOVNE ŠOLE 11. februar 2019 programski list
Organizatorka: Petra Delopst
Sodelujoči učitelji: vsi učitelji oddelka
JEDILNICA OSNOVNE ŠOLE 20. maj 2019 programski list
ZAKLJUČNI KONCERT (sodelujejo otroci glasbene pripravnice)
Organizatorka: Alenka Mori
Sodelujoči učitelji: vsi učitelji oddelka
OSTALI NASTOPI V ŠOLSKEM LETU 2018/2019

25. 1. 2019 – Revija glasbenih šol Štajerske, Koroške in Pomurja (Konservatorij za glasbo in balet Maribor)
1. – 6. 2. 2019 – regijska tekmovanja na glasbenih šolah v raznih krajih Slovenije
4. – 18. 3. 2019 – državno tekmovanje na glasbenih šolah gorenjske regije
Tekmovalne discipline: KLAVIR, FLAVTA, KLJUNASTA FLAVTA, OBOA, KLARINET, SAKSOFON, FAGOT, PETJE, DIATONIČNA HARMONIKA, KOMORNE SKUPINE S TROBILI IN KOMORNE SKUPINE JAZZ. Pred tekmovanji interni nastopi v dvorani GŠ po dogovoru. Zaključni koncert TEMSIG-a, 22. 3. 2019 (Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana).
10. 4. 2019 – Revija Koroških glasbenih šol (Radlje ob Dravi)
Udeležba na drugih državnih in mednarodnih glasbenih tekmovanjih bo potekala na podlagi dogovora z učitelji in v okviru finančnih zmožnosti.